روز جهانی منابع انسانی

روز جهانی منابع انسانی؛ تجلیل از حیاتی‌ترین واحد سازمان‌ها

روز جهانی منابع انسانی، یک فرصت ناب است تا از این قشر زحمت‌کش و کوشا در سازمان‌ها،  تشکر کنیم. همانطور که شما نیز می‌دانید، بخش منابع‌انسانی در هر سازمان یا کسب‌وکاری، یکی از واحدهای مهم و عامل موفقیت آن‌ شرکت است. قرار‌دادن یک روزی به‌خصوص، تحت عنوان ” روز جهانی منابع‌انسانی” موجب تغییر و افزایش […]

روز جهانی منابع انسانی؛ تجلیل از حیاتی‌ترین واحد سازمان‌ها ادامه مطلب »