تست A/B

A/B تست، چرا باید از آن استفاده کنیم؟

تصور کنید دو راه در پیش رو دارید. هر دو به مقصد نهایی شما ختم می‌شوند، اما کدامیک مسیرِ سریع‌تر و هموارتر را به شما نشان می‌دهد؟ «تست A/B»، حکمِ این دو راهی را در دنیای دیجیتال ایفا می‌کند. با قرار دادن دو نسخه از یک عنصر (مانند صفحه فرود) در برابرِ کاربران، به شما […]

A/B تست، چرا باید از آن استفاده کنیم؟ Read More »